Dine rettigheter

personvernet følges løpende opp for å sikre dine rettigheter

Denne sider er under utarbeiding!

Behandling av personopplysninger i Kamboklinikken AS

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om Kamboklinikken AS sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

 

1 INNLEDNING/KONTAKTOPPLYSNINGER

Adresse: Nnnnnn Nnnnnn, 99, 1111 Nnnnn

E-post: post@kamboklinikken.no

Telefon: +47 999 99 999

Organisasjonsnr.: 999 999 999

 

2 BEHANDLINGSANSVARLIG

Kamboklinikken AS ved daglig leder, eller annen utnevnt person, er behandlingsansvarlig i bruk av personopplysninger. I så måte forholder Kamboklinikken AS seg til norsk lov og vil sørge for at innsamling av personopplysninger samsvarer med lovens regler.

 

3 INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG

[DENNE MÅ REDIGERES OG TILPASSES KAMBOKLINIKKEN]

Kamboklinikken AS behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening på Kamboklinikken AS. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-post og telefonnummer. I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning. Kamboklinikken AS lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med Kamboklinikken AS, f.eks. samtaler med kundeservice/ resepsjon. Kamboklinikken AS kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss.

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene for Kamboklinikken AS.

 

4 HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN

Hovedformålet med Kamboklinikken AS behandling av dine personopplysninger er å: 

samle inn, kontrollere og registrere personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale. Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som Kamboklinikken AS har påtatt seg for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. – dersom avtale med oss avsluttes, eller du velger å ikke fullføre avtalen vil dine personopplysninger bli oppbevart, men ikke lengre enn hva som er nødvendig med hensyn til kundeservice, oppfølging, korrigering/retting og ikke for å sende ut ytterligere markedsføring til deg.

Kamboklinikken AS behandler dine personopplysninger for å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer: 

– lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10.

– lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13.

– behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.

 

Kamboklinikken AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 

5 HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER

Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3. ved enten å fylle ut skjema i Kamboklinikken AS lokaler eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon kan Kamboklinikken AS selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.

 

6 OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte utleveres til tredjeparter uten samtykke.

 

7 SLETTING OG ARKIVERING AV OPPLYSNINGER

Hvis Kamboklinikken AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Kamboklinikken AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger under pkt.1 i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

 

8 SIKRING AV OPPLYSNINGENE

Kamboklinikken AS har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. 

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. 

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

9 ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Kamboklinikken AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.

 

10 ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Kamboklinikken AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Kamboklinikken AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.

 

11 KLAGER

Du kan sende inn klager eller spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

 

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.12.2019.

Mer om cookies (informasjonskapsler)

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler til blant annet trafikkmåling og teknisk funksjonalitet.

Hva vi bruker informasjonskapsler til

Vi bruker primært informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av våre tjenester. Vi benytter også Facebook-piksler for å kunne lage målrettede annonser på facebook. Videre brukes informasjonskapsler for å forbedre teknisk funksjonalitet og kvalitet på våre sider.

 

Ulike informasjonskapsler

Det finnes flere typer informasjonskapsler, som vi benytter i våre digitale løsninger.

Sesjonsavhengige informasjonskapsler

De sesjonsavhengige informasjonskapslene slettes umiddelbart når du lukker nettleseren. Vi bruker slike informasjonskapsler blant annet for å registrere at du er inne på våre digitale løsninger.

Faste informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene brukes til å hente informasjon om autentisering og andre preferanser og valg. Faste informasjonskapsler slettes ikke når du lukker nettleseren, men på en senere angitt utløpsdato eller når du selv fjerner dem manuelt. Ved å bruke faste informasjonskapsler kan vi sørge for at bruk av våre digitale løsninger går raskere og er bedre tilpasset dine preferanser neste gang du logger deg på. Vi bruker for eksempel faste informasjonskapsler til å huske din innlogging. Dette gjelder kun billetkjøpere som velger å opprette en konto og som logger seg på.

Informasjonskapsler fra tredjepart

Vi bruker også tredjepartsinformasjonskapsler som kan være både faste og sesjonsavhengige. Informasjonskapslene settes av andre enn thewilhelmsens.com og brukes typisk i tilknytning til våre sosiale media referanser/lenker/lister. Herunder Twitter, Instagram, Facebook og Spotify. Disse gjør det eksempelvis mulig å høre på en spotify-liste rett fra våre nettsider om du er pålogget spotify.com.

 

Steng av for informasjonskapsler

Du kan når som helst stenge av for informasjonskapsler ved å velge dette i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det finnes verktøy som kan kartlegge og/eller gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. For å lese mer om informasjonskapsler og om hvordan du sletter dem, se

www.mediebedriftene.no/informasjonskapsler

eller

www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies

 

Vær oppmerksom på at noen av våre funksjoner eller tjenester ikke vil fungere dersom du velger å slå av informasjonskapsler. Din nettleser vil for eksempel ikke huske din pålogging automatisk dersom informasjonskapsler er slått av.

 

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 

Who we are

Our website address is: https://kamboklinikken.no.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

dette er en dummytekst