Treningssenteret

en annen spennende tekst i mindre format her

Medlemsvillkår

Kambo Treningssenter

MEDLEMSAVTALE KAMBO TRENINGSSENTER pr. 01/01-24

For at alle medlemmene skal få en god treningsopplevelse har Kambo Treningssenter utarbeidet en medlemsavtale som inneholder regler og vilkår, som hvert medlem plikter å sette seg inn i. BRUDD på regler og vilkår, kan føre til at medlemmet blir bortvist og avtalen sagt opp.


MEDLEMSKAP

 • Medlemskap med avtalegiro, gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder. Medlemskap (også ungdomsmedlemskap) uten binding har 1 mnd. oppsigelse. Etter bindingstidens utløp, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen.
 • Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn hvis ikke annet er spesifisert. Ved innmelding betaler du for resterende dager av inneværende måned, pluss måneden etter og innmeldingsavgift kr. 199. Første trekk på avtalen vil være den 20. i måneden etter din innmelding, medlemsavtalen betales forskuddsvis.
 • Kambo treningssenter forbeholder seg retten til å regulere medlemsprisen, uten forutgående varsel i forhold til konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet med 1 måned frist. Annen prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.


RENT SENTER

 • Kambo Treningssenter er medlem av Rent Senter gjennom Antidoping Norge. Alle former for rusmidler og ulovlige prestasjonsfremmende midler er forbudt på, og i senteret. Bruk og salg av dopingmidler er straffbart, og vil bli politianmeldt.
  Medlemskapet vil opphøre med umiddelbar virkning, uten refusjon av medlemsavgiften. (Se egne medlemsvilkår for Rent Senter).
 • Medlemmene er selv ansvarlig for å gi skriftlig beskjed ved endring av navn, adresse og kontonummer til Kambo Treningssenter.
 • Kambo Treningssenter har 15 års aldersgrense for å trene alene på senteret. Medlemmer under 18 år må personlig møte med foresatt eller melde seg inn på nettsiden ved innmelding.
  Kambo treningssenter har et ungdomsmedlemskap (13-14 år) som koster kr. 299 pr. måned, i tillegg til en obligatorisk PT time. Dette medlemskapet er tidsbegrenset til hverdager mellom 14.00-18.00.
  Andre medlemmer som er yngre enn 15 år og ønsker å trene sammen med foreldre må tegne ordinært medlemskap. Det er foresatt som må stå som betalere. Det er også foresatt som er ansvarlig for eventuelle akutte- eller belastningsskader medlemmet måtte påføre seg.
 • Kambo Treningssenter er ikke ansvarlig for skader på person, tap av gjenstander og verdier til medlemmene.


VED MANGLENDE BETALING

 • Ved manglende betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. Det er til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser som vil tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan vi sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.
 • Etter angrefristloven har medlemmet rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom kjøpet er gjort utenfor senterets fysiske lokaler.


OPPSIGELSE

 • Oppsigelse av medlemskapet skal skje ved e-post post@kambotrening.no eller fysisk oppmøte på senteret i bemannet åpningstid. Det er en måneds oppsigelsestid, og oppsigelsen må skje før den 1. i måneden.


FRYS

 • Frys av medlemskapet kan gjøres ved sykdom som er dokumentert ved legeattest, graviditet, utstasjonering i jobb, militærtjeneste eller flytting ved studier som er dokumentert. Ved oppsigelse under frys perioden bortfaller ikke din oppsigelsestid.
 • Medlemmene kan fryse medlemskapet sitt 4 uker pga. ferie pr. år. Har medlemmet bindingstid vil den da forflyttes, så medlemmet betaler for totalt 12 måneder.


GENERELLE REGLER OG INFORMASJON

 • Vi har videoovervåkning i lokalene, som vi vil gjennomgå hvis det registreres uregelmessigheter i senteret.
 • Kambo Treningssenter kan med rimelig varsel holde stengt, eller redusere tilbudet for vedlikehold av senteret.
 • Kambo Treningssenter lagrer informasjon i henhold til Norsk Lov og GDPR.
 • Ved innmelding får medlemmet et medlemskort. Kortet er personlig, og KAN ikke lånes/ selges til andre. Ved tap av kort, må dette meldes til treningssenteret så fort som mulig. Medlemmet må kjøpe et nytt, kr. 50.
 • Det er forbudt å slippe inn andre personer på senteret, ved brudd på dette ilegges et gebyr på kr. 500, og en advarsel vil bli gitt om brudd på reglene ved senteret.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg barn inn på treningssenteret, pga. sikkerhet.
 • Det er viktig at hvert medlem setter seg inn i hvordan treningsutstyret virker, all trening gjøres på eget ansvar.
 • Det er ikke anledning til å legge igjen treningstøy eller verdigjenstander når man forlater senteret. Senteret har rett til å klippe opp låser på skap, når medlemmer legger igjen eiendeler. Vi oppbevarer eiendelene i 14 dager før de blir gitt bort eller kastet.
 • Alle medlemmer oppfordres til å ha med seg et rent håndkle, som skal brukes som underlag på benker ol. Treningsapparater/manualer/stenger/ håndtak skal rengjøres etter bruk, med papir/klut og desinfeksjonsspray. Dette står rundt i lokalene. Utstyret skal også ryddes/ settes på plass etter bruk. Det skal kun benyttes INNESKO på senteret.
 • Utesko/ paraplyer settes i hylle ved inngangspartiet.
 • Parkeringsplassen kan KUN brukes av medlemmene når de trener på senteret.
 • Vi tar forbehold om trykkfeil, og har mulighet til å endre medlemsavtalen.

Personvern

Vi bruker cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å  analysere hvordan nettstedet benyttes.
Vi bruker også cookies for å kunne tilpasse innholdet til deg. 

Vi benytter oss også av funksjonalitet fra Google Analytics  til blant annet trafikkmåling og teknisk funksjonalitet. 

Ved å fortsette aksepterer du vår bruk cookies og Google Analytics. Du kan lese mer om dette i vår personvernserklæring.